Nạp momo

-> Nạp thẻ qua ví momo sẽ được tặng thêm 30% giá trị nạp thẻ

● Hướng dẫn nạp tiền ví momo:

● Link hướng dẫn nạp nếu bạn chưa biết: https://bit.ly/2NeACpH

● Liên hệ ADMIN để nạp thẻ: https://bit.ly/2QCgcZV

➠ Bảng nạp ví momo: