Nạp momo

-> Nạp thẻ qua ví momo sẽ được tặng thêm 30% giá trị nạp thẻ

● Hướng dẫn nạp tiền ví momo:

● Link hướng dẫn nạp nếu bạn chưa biết:

● Liên hệ ADMIN để nạp thẻ:

➠ Bảng nạp ví momo: