Góp ý


Góp ý giúp server phát triển các tính năng mới trong server.. và update các góp ý của mọi người đã góp ý. nếu hợp lý sẽ được có phần quà dành tặng cho bạn
LINK GÓP Ý

1>

2>