Posts By: admin

Lệnh của pét

Lượt Xem: 3.127 —————————————————————————————————————————— BUY PETSHOP Đầu tiên cần mua pét trong server. dùng lệnh trực tiếp trong game /petshop ĐẶC ĐIỂM PÉT Sau khi được thuần hóa trở thành pet, chúng cũng biết đói như nhận vật chơi. Nếu bị bỏ đói quá lâu, chúng sẽ mất máu và có thể chết. Có thể… Read more »

Làm sao đổi skin ?

Lượt Xem: 1.570 ———————————————————————————————————————— THAY ĐỔI SKINS ● Tham gia vào server lobby và dùng lệnh /skin <tên>: tên skin mà bạn muốn đặt ● Hoặc dùng lệnh /skin set <tên-skin>: 1 nick chỉ cho phép sữ dụng 1 skins trong người nếu muốn thay đổi skin mới thì hãy sữ dụng lệnh ở trên… Read more »

Đổi tên vũ khí

Lượt Xem: 2.506 ● MENU ● Bạn dùng lênh /menu trong server.. và mua thẻ đổi tên vũ khí hoặc ở /spawn cũng có bán● Mua xong rồi dùng lênh /ir <tên>: tên hoặc ký tự mà bạn muốn đặt cho phép dùng tất cả loại màu ! ● ẢNH MÀU ● Ví Dụ Đơn… Read more »

Tuyển Dụng Youtuber

Lượt Xem: 1.232 Tuyển Dụng Youtuber ĐIỀU KIỆN ● Kênh youtuber bao nhiêu subs cũng được, bắt buộc video review phải trên 200-300 view● Có 2-3 video quảng cáo về server trong kênh youtuber của mình!● Có rank rồi phải ra 1 video / 1 tuần cho server ● Vui lòng ibox admin để biết… Read more »